Fair Play

« Wróć do listy aktualności

26 listopada 2013 roku na zaproszenie organizatorów
tj. Wydziału Edukacji Miasta Łodzi, Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego i Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1
stawiliśmy się o godz.10.00 w Dużej Sali Obrad Rady Miejskiej w Łodzi na podsumowaniu III edycji projektu "Jestem Fair".

Dzięki pracy zespołu uczniów obecnych klas drugich i koordynatorów projektu p. Katarzyny Bartczak i p. Anny Nowakowskiej zajęliśmy miejsce drugie. Miejsca pierwsze i trzecie zajęły Gimnazja nr 26 i 1.
Wszyscy uczestnicy tego wydania projektu otrzymali torby sportowe, wyróżnione szkoły upominki, a gimnazja z miejsc I-III cenne nagrody (tablica multimedialna, rzutnik, mikrofony).

Przypominamy, że celem konkursu było propagowanie idei fair play, jako edukacyjnego elementu zwalczania rasizmu, ksenofobii i antysemityzmu oraz upowszechnianie postawy większego zrozumienia i tolerancji dla innych osób, kultur i wyznań w sporcie i w życiu na co dzień. Bądźmy fair! I do następnej edycji projektu!

W piątek 29.11.2013 r. odbył się apel podsumowujący trzecią edycję projektu „Jestem Fair”.
Ola Kuta i Ola Marciniak przedstawiły wszystkie działania zrealizowane w ramach konkursu.
Pani Dyrektor pogratulowała uczniom najbardziej zaangażowanym w projekt zajęcia drugiego miejsca wśród łódzkich gimnazjów.