Apel- powstanie styczniowe

Uroczysty apel - 150 rocznica wybuchu powstania styczniowego

Podsumowanie półrocza  - wręczenie uczniom nagród i dyplomów za sukcesy w konkursach szkolnych i międzyszkolnych