Wycieczka liderów projektu do Tworzyjanek

Zajęcia warsztatowe dla liderów projektu „Inkubator Młodzieżowych Inicjatyw Obywatelskich”A po zajęciach był czas na zabawę i zwiedzanie okolicy