Mieszko I - obywatel Europy.

Szkolny projekt edukacyjny

Mieszko I - obywatel Europy. 1050 rocznica chrztu Polski.

koordynator projektu: Joanna Kozińska

współpraca: Jolanta Żurańska, Jolanta Ferlińska, Mirosława Magdziarz, Ewa Ludwisiak, Ewa Głowacka, Iwona Łuczak, Małgorzata Balcerowska

Projekt zrealizowany przez uczniów klas I, II, III gimnazjum.

Projekt jest działaniem interdyscyplinarnym z zakresu przedmiotów: historia, WOS, język polski, sztuka, plastyka, muzyka, geografia, religia, informatyka.

Realizacja projektu: kwiecień 2016.


Cele projektu:

- włączenie się w ogólnopolskie obchody 1050 - lecia chrztu Polski,

- ukazanie znaczenia przyjęcia religii chrześcijańskiej dla rozwoju państwa polskiego,

- znaczenie i miejsce Polski w rodzinie narodów Europy łacińskiej,

- ukazanie sylwetek sławnych Polaków,

- rozwijanie postawy świadomego patriotyzmu,

- rozwijanie umiejętności interpersonalnych uczniów (kreatywność, zaradność, współpraca w grupie, publiczne prezentowanie efektów swojej pracy).

Działania w ramach projektu:

- wykonanie postaci Mieszka I - wymyślenie hasła- przesłania dla współczesnych pokoleń

- test wiedzy o Polsce dla wszystkich uczniów gimnazjum

- konkurs na prezentację multimedialną o Mieszku, Dobrawie i chrzcie Polski

- stworzenie galerii prac projektowych - postaci Mieszka I

- apel podsumowujący działania projektowe - upamietniający 1050 rocznicę chrztu Polski

                                                                             Zdjęcia z wydarzeń projektowych znajdziesz w Galerii