Projekt: „Inkubator Młodzieżowych Inicjatyw Obywatelskich”

Projekt: „Inkubator Młodzieżowych Inicjatyw Obywatelskich”


Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

 

Lider projektu: Towarzystwo Inicjatyw Europejskich
Partner projektu:
Stowarzyszenie Oświatowe "Edukator" w Łodzi

Partner zagraniczny: Vzdělávací institut Středočeského kraje – Central Bohemia Training

 

Cel projektu: rozwój aktywności społecznej i obywatelskiej uczniów gimnazjum poprzez zespół działań nastawionych na kształtowanie umiejętności zarządzania samodzielnymi przedsięwzięciami o charakterze społecznym oraz kształtowanie tym samym kompetencji społecznych i odpowiedzialności za własne środowisko życia gimnazjum i poza nim.

 

Realizatorami projektu jest 18 gimnazjów z Łodzi i woj. łódzkiego, każde reprezentowane przez 30 osobową grupę uczniów oraz 3 nauczycieli.


Realizacja projektu: pierwszym etapem realizacji projektu będą wybory 6-osobowej Młodzieżowej Grupy Inicjatyw Obywatelskich, dla której zostaną przeprowadzone 3-dniowe warsztaty wyjazdowe oraz warsztaty stacjonarne dotyczące projektowania stron www.

termin: kwiecień – czerwiec 2013

Kolejny etapem to poszerzenie liczebności uczestników projektu o 24 osoby. Zespoły 10osobowe uczestniczyć będą w 28 godzinach zajęć pozalekcyjnych.
termin wrzesień – grudzień 2013


Szkolni opiekunowie projektu:

*  Szkolny Animator Projektu - p. Joanna Kucharska
*  nauczyciele prowadzący grupy
         - p. Ewa Głowacka – nauczyciel geografii
         - p. Anna Nowkowska – nauczyciel wychowania fizycznego
         - p. Katarzyna Bartczak – pedagog szkolny

 

zdjęcia z warsztatowej wycieczki szkolnych liderów