Historia szkoły

Tak się zaczęło… narodziny Naszej Szkoły.

 

Nasza szkoła została wybudowana w ramach akcji budowy szkół w 1923 roku z funduszu Magistratu miasta Łodzi.

Autorem projektu był architekt Wiesław Lisowski ówczesny Naczelnik Budownictwa Miejskiego. Styl budynku jest formą pośrednią pomiędzy klasycyzmem akademickim a połmodernizmem lat trzydziestych.  

Początkowy adres szkoły to ulica Cegielniana 58, od 1931 roku po zmianie numerów ulica Cegielniana 26. Numer pozostał po nadaniu ulicy nazwy Stefana Jaracza.  

Była to Szkoła Podstawowa Nr 20 im. Królowej Jadwigi. Zajęcia rozpoczęły się we wrześniu 1924 roku.

Szkoła Nr 20 była szkołą żeńską. Odbywały się w niej m.in. zajęcia z gospodarstwa domowego.  W 1938 roku szkoła zaczęła zmieniać charakter na koedukacyjny, przyjmując dwóch chłopców.

Pierwszą kierowniczką placówki została pani Jadwiga Podulkowa. Funkcje swoją pełniła do 1926 roku.

Następnie, do wybuchu II wojny światowej, funkcję kierowniczą pełniła pani Józefa Petrusowa. W czasie II wojny światowej szkoła została zlikwidowana.

W lutym 1946 roku szkoła została przeniesiona do obecnego budynku na ulicy Jaracza 26.

Kolejny raz została zmieniona jej nazwa oraz charakter. Powołano Gimnazjum i Liceum Koedukacyjne  im. Dąbrowskiego Robotniczego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.

W 1949 roku szkoła ponownie zmieniła nazwę. Powstała I Ogólnokształcąca Szkoła Towarzystwa Przyjaciół Dzieci stopnia Podstawowego oraz Liceum im. Jarosława Dąbrowskiego.

W 1957 roku szkoła rozrasta się, otrzymała część gmachu przy ulicy Kościuszki 65. W obecnym budynku przy ulicy Jaracza 26 pozostała dziesięcioklasowa Szkoła Podstawowa Nr 20. 

W 1987 roku szkole nadano imię Arkadego Fiedlera.

W 1999 roku w ramach reformy oświaty powstało Gimnazjum Nr 2. Dyrektorem szkoły zostaje pani Maria Dyhdalewicz, pełniąca tą funkcję do dnia dzisiejszego.

14 grudnia 2001 roku szkoła otrzymała imię Królowej Jadwigi, powracając do tradycji przedwojennej.

 

Tak było 10 lat temu …

Uroczystość nadania imienia Królowej Jadwigi Publicznemu Gimnazjum Nr 2

Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 8.00 mszą świętą w Kościele św. Ducha na Placu Wolności, na której poświęcono sztandar Gimnazjum Nr 2.

Sztandar był darem rodziców oraz pana Eugeniusza Szustera – dyrektora szkoły języków obcych, pana Mirosława Ciesielskiego – dyrektora biura turystycznego „Odyseja ” i darem Narodowego Banku Polskiego.

Część oficjalna nadania imienia szkole rozpoczęła się na sali gimnastycznej szkoły o godzinie 11.00. Już po przekroczeniu progu goście mogli odczuć czternastowieczny klimat. Wszyscy byli witani przez dwórki ubrane w piękne, starodawne stroje.

Uroczystość rozpoczęła Pani Dyrektor Maria Dyhdalewicz witając serdecznie gości i dziękując za przybycie. Wśród osób zaproszonych znaleźli się tak znakomici goście, jak:
Przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi – pan Tadeusz Matusiak, Przewodnicząca Wydziału Edukacji Rady Miejskiej w Łodzi – pani Izolda Myślińska, Radna Rady Miejskiej – pani Krystyna Burzyńska, Z-ca Dyrektora Wydziału Edukacji – pan Michał Machejek, Inspektor Wydziału Edukacji – pani Barbara Suchara, Wizytator Kuratorium Oświaty – pani Bożena Lesiak, Ksiądz Biskup – Paweł Sudowski, Redaktor „Expressu” – pani Halina Cywińska oraz absolwentki żeńskiej siedmioklasowej Szkoły Powszechnej Nr 20 – panie Halina Peda, Daniela Bartczak, Halina Gryglewska oraz dyrektorzy zaprzyjaźnionych szkół, teatrów i współpracujących z nami instytucji.

Podczas uroczystości pan Tadeusz Matusiak wręczył na ręce Pani Dyrektor Akt Nadania Imienia Publicznego Gimnazjum Nr 2. Ogromne wzruszenie wywołały słowa jednej z absolwentek przedwojennej szkoły: „nasza szkoła im. Królowej Jadwigi jest z powrotem tą szkołą…”

Po części oficjalnej zaproszeni goście obejrzeli przedstawienie artystyczne w reżyserii pani Marioli Kopałki i pani Joanny Kucharskiej.

Akcja sztuki toczyła się na zamku w Krakowie. Do roku 1384 przeniósł widzów kronikarz, który opowiedział dzieje młodej królowej od czasu jej przybycia do Polski. Aktorów mieliśmy młodych lecz naprawdę profesjonalnych.

Nastąpiło także oficjalne odsłonięcie portretu Królowej Jadwigi autorstwa pani Janiny Sztendel.

Po wpisie do kroniki pamiątkowej goście udali się na wcześniej zapowiedzianą ucztę. Suto zastawione stoły i przyozdobiona sala jadalna były zasługą rodziców.

W grudniu 2012 obchodziliśmy 10 rocznicę nadania szkole imienia Królowej Jadwigi - zobacz galerię zdjęć