Projekt edukacyjny

« Wróć do listy aktualności

Projekt edukacyjny jest realizowany przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela i obejmuje następujące działania:

  1) wybranie tematu projektu edukacyjnego;

  2) określenie celów projektu edukacyjnego i zaplanowanie etapów jego realizacji;

  3) wykonanie zaplanowanych działań;

  4) publiczne przedstawienie rezultatów projektu edukacyjnego.

WAŻNE:

- realizacja projektu wpływa na ocenę przedmiotową lub/i ocenę z zachowania

- temat projektu edukacyjnego wpisuje sie na świadectwie ukończenia gimnazjum

- realizacja projektu jest niezbędna do ukończenia gimnazjum.

 

Uczniowie klas III, którzy nie zrealizowali projektu, mają obowiązek dokonać wyboru tematu i zgłosić się do opiekuna projektu do 15 października 2015 roku.

Uczniowie klas I i II rozpoczynają projekt w dowolnym terminie roku szkolnego 2015/16.

Tabela propozycji tematów w załączeniu.