Promocja zdrowia

« Wróć do listy aktualności

W dniach 24 - 28 marca będziemy działać na rzecz szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Chcemy, by te tygodniowe działania zostały szczególnie zapamiętane oraz stosowane w życiu, zarówno przez Was, jak i Wasze rodziny. Warto!


Plan głównych działań:
- Prelekcja Straży Pożarnej nt. zachowań w sytuacji zagrożenia – pożar.

- Prelekcja funkcjonariuszy Policji – obrona konieczna.

- Zajęcia, pokazy samoobrony.

- Zajęcia i konkurs nt. Praw dziecka do bezpieczeństwa w kontekście konwencji praw dziecka.

- Prawo człowieka do nietykalności - WOS.

- Warsztaty nt. niebezpieczeństw w sieci.

- Prelekcja nt. chorób "brudnych rąk".

- „Wiem co konsumuję czyli jak czytać etykiety na produktach spożywczych”.

- „Potrawy fast food a żywność przygotowywana w domu” - bezpieczna żywność.

- Kontuzja skutkiem braku rozgrzewki – bądź świadomy i bezpieczny.

- „Płytka woda to kalectwo” – prezentacja.

- „Bezpieczna droga do/ze szkoły” – prezentacja, konkurs.

- Ulotki informacyjne dla rodziców.